Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn biểu dương gương học tập làm theo Bác năm 2020

14/05/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn biểu dương gương học tập làm theo Bác năm 2020
Trong những năm qua, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn quan tâm triển khai thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật cho toàn thể công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết hằng năm và tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác
         Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn không ngừng được nâng lên; kết quả THADS  liên tục năm sau cao hơn năm trước một cách ổn định và bền vững. Cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
        Để biểu dương cho những phấn đấu của đảng viên tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, sáng ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường tầng II, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2020. Sau khi thông qua các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Chi bộ tiến hành biểu dương gương học tập làm theo Bác năm 2020.
         Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Chi bộ công bố Quyết định số 373-QĐ/CB ngày 04/5/2020 tặng giấy khen cho đảng viên đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thị Hải – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là Đảng viên có nhiều thành tích xuất sắc trong những năm qua.

 
                                                                                                                           Thanh Lam
                                                                                                                  Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: