Sign In

Thông báo số 362/TB-CCTHA ngày 06/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Từ Sơn về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá tài sản (06/05/2022)

01 xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Laceti, sơn màu đen, số máy: F16D34155451, số khung F46D9H011138, biển số 17A-038.90 đã qua sử dụng, không nổ được máy cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô số 021633 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 16/11/2018 mang tên chủ xe là Lê Văn Khuê, biển số đăng ký 17A-038.90.
 

Thông báo số 362/TB-CCTHA ngày 06/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Từ Sơn về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá tài sản (06/05/2022)

01 xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Laceti, sơn màu đen, số máy: F16D34155451, số khung F46D9H011138, biển số 17A-038.90 đã qua sử dụng, không nổ được máy cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô số 021633 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 16/11/2018 mang tên chủ xe là Lê Văn Khuê, biển số đăng ký 17A-038.90.
 

Lựa chọ tổ chức thẩm định giá (05/05/2022)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông báo số 296/TB-CCTHA ngày 14/4/2022 của Chi cục THADS thành phố Từ Sơn về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá tài sản (16/04/2022)

Quyền sử dụng thửa đất số 135, tờ bản đồ số 28, diện tích 97.7m2 tại Trung Hòa, Tân Hông, Từ Sơn, Bắc Ninh mang tên ông Nguyễn Quang Khang

Thông báo số 296/TB-CCTHA ngày 14/4/2022 của Chi cục THADS thành phố Từ Sơn về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá tài sản (15/04/2022)

Quyền sử dụng thửa đất số 135, tờ bản đồ số 28, diện tích 97.7m2 tại Trung Hòa, Tân Hông, Từ Sơn, Bắc Ninh mang tên ông Nguyễn Quang Khang

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh (13/04/2022)

Lựa chọ tổ chức thẩm định giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Các tin đã đưa ngày: