Sign In

TP Bắc Ninh: Liên ngành ký kết quy chế phối hợp (sửa đổi bổ sung) về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

21/07/2015

TP Bắc Ninh: Liên ngành ký kết quy chế phối hợp (sửa đổi bổ sung) về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Ngày 23/10/2014, VKSND thành phố Bắc Ninh chủ trì tổ chức Hội nghị liên ngành tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (giữa 6 cơ quan: Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường số 01, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh); Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự (giữa 03 cơ quan: Viện kiểm sát, Công an, Toà án thành phố Bắc Ninh).
Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án, Thanh tra, Chi cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 01 thành phố Bắc Ninh.

 

Lien Nganh TP BN 01

06 Cơ quan ký Quy chế phối hợp liên nghành.

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Bắc Ninh; cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng: Vũ Công Thập, Cao Văn Dũng, Nguyễn Thị Trang Liên; các đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên VKSND thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng VKSND thành phố Bắc Ninh nêu rõ: trong 05 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Thành ủy Bắc Ninh; Liên ngành các cơ quan thành phố Bắc Ninh trên cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan và việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp được cụ thể trong 02 Quy chế phối hợp. Đồng thời cũng chỉ rõ để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tư, an toàn xã hội, thì đòi hỏi liên ngành các cơ quan thành phố Bắc Ninh cần phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo yêu cầu kịp thời, chặt chẽ và toàn diện hơn nữa; đồng thời liên ngành sẽ ký kết 02 Quy chế phối hợp (sửa đổi, bổ sung) nhằm xác lập và nâng cao các nội dung, phương thức, cơ chế phối hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới - nâng cao một bước về chất trong công tác phối hợp liên ngành về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết án hình sự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Công Thập - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Bắc Ninh báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự. Qua 05 năm thực hiện, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan, công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tin báo của Liên ngành kịp thời, nhanh chóng, đúng theo chức năng, thẩm quyền của mỗi ngành, cũng như đúng các quy định trong Quy chế và theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức triển khai giữa các cơ quan liên ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ. Viện kiểm sát thành phố Bắc Ninh với trách nhiệm là cơ quan thường trực của liên ngành đã chủ động đôn đốc liên ngành thực hiện đúng Quy chế, cùng với trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết tin báo, đã phối hợp với Cơ quan điều tra làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; số lượng, chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được nâng cao.

Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự luôn kịp thời, chặt chẽ. Tỷ lệ án hình sự được khởi tố điều tra, đưa ra truy tố và xét xử đạt cao, không có trường hợp nào để kéo dài quá hạn luật định; không có trường hợp nào bắt khẩn cấp phải xử lý hành chính, các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; không có trường hợp nào giam, giữ oan sai, trái pháp luật. Việc khởi tố đảm bảo tính có căn cứ, không có trường hợp nào khởi tố sau đó phải đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm, hạn chế thấp nhất việc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng, hạn chế việc bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại do vi phạm khi giải quyết vị án ở cấp sơ thẩm. Mặt khác, quan hệ phối hợp tốt và chặt chẽ cũng đã tạo điều kiện để các cơ quan tố tụng xác định được nhiều vụ án điểm, án xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương đồng thời tổ chức được nhiều phiên Tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp đặt ra đối với ngành Kiểm sát và Tòa án…

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được từ việc thực hiện các Quy chế, báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện các quy chế phối hợp, như phối hợp giải quyết tin báo có vụ còn chậm; một số vụ án phức tạp trong quá trình giải quyết còn để kéo dài; còn 1 số vụ án thu thập chứng cứ không đảm bảo, phải trả hồ sơ điều tra bổ sung…và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phối hợp

Hội nghị đã nghe 03 ý kiến tham luận của các đồng chí Nguyễn Hồng Vỵ - Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh; đồng chí Phạm Tiến Vũ – Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh và đồng chí Trần Văn Long – Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh. Các ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp, kiến nghị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp liên ngành trong thời gian tới. 

 

Lien Nganh TP BN 02

Công an, Viện kiểm sát, Tòa án TP.Bắc Ninh ký Quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá cao kết quả đã đạt 05 năm thực hiện 02 Quy chế phối hợp Liên ngành. Các ngành chức năng, nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật trong thành phố đã có sự phối hợp hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự trị an - xã hội trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng hàng năm. Vì vậy, các ngành chức năng cần chú trọng tăng cường thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt cần đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm; chú ý xác định những nguyên nhân, điều kiện phạm tội, những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, hướng tới mục tiêu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Phó viện trưởng, các kiểm sát viên VKSND thành phố Bắc Ninh và các đại biểu dự hội nghị, Liên ngành đã ký kết 02 Quy chế phối hợp (sửa đổi bổ sung): Quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (giữa 6 cơ quan: Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường số 01, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh); Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự (giữa 03 cơ quan: Viện kiểm sát, Công an, Toà án - Thành phố Bắc Ninh).

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế giải quyết án hình sự và ký kết Quy chế phối hợp (sửa đổi, bổ sung) đã thành công tốt đẹp.

Tin bài: Nguyễn Bá Công – VKSND TP Bắc Ninh

Các tin đã đưa ngày: