Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tiên Du kiện toàn và đi vào hoạt động

21/07/2015

Thực hiện Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
 Ngày 20 tháng 4 năm 2012 Chủ tịch UBND huyện Tiên Du đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện. Ngày 25 tháng 5 năm 2012, Ban Chỉ dạo Thi hành án dân sự huyện Tiên Du đã ra mắt và đi vào hoạt động.
         


Đồng chí Lê Nhật Doan, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tại phiên họp

          Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Nhật Doan, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Trần Quang Ứng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tiên Du - Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện là thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự: Chi cục Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn Phòng UBND huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài chính, Phòng Tư pháp; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc  huyện.Đồng chí Lê Danh Hà, Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Tiên Du trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo THADS huyện

          Hội nghị đã nghe và thảo luận để thông qua Quy chế làm việc, Phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện do đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo  trình bày.
          Tiếp đó Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã tiến hành họp bàn, đưa ra phương hướng giải quyết một số vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp cơ quan Thi  hành án dân sự huyện Tiên Du tổ chức thi hành thời gian qua. Phần thảo luận này có sự tham gia của đại diện UBND xã Phú Lâm, nơi người phải thi hành án cư trú và phải tổ chức cưỡng chế. Kết quả, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa ra phương án giải quyết thích hợp.
          Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trần Quang Ứng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã đánh giá cao kết quả hoạt động tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo; yêu cầu các đồng chí Ủy viên nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khẳng định quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tiên Du thực hiện tốt Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 19/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này tại địa phương./.

Các tin đã đưa ngày: