Sign In

Kế hoạch số 1185/KH-CTHADS ngày 15/5/2024 (21/05/2024)

Kế hoạc triển khai để án truyền thông trong lĩnh vức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn năm 2024 - 2026

Kế hoạch số 1172/KH-CTHADS ngày 15/5/2024 (21/05/2024)

Kế hoạch số 1172/KH-CTHADS ngày 15/5/2024 về thực hiệ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo doi án hành chính năm 2024

Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (06/05/2024)

Sáng ngày 06/5/2024 tại Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS) đối với Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Đoàn Kiểm tra của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh làm việc với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (09/04/2024)

Thực hiện Quyết định số 664-QĐ/ĐUK ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh về Kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Chi uỷ Cục Thi hành án dân sự (THADS) với tập thể Lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể, theo Quy định của Ban Bí thư

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 04 tháng đầu năm 2024 (29/02/2024)

Sáng ngày 21/02/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 04 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Chí Hoan, Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: