Sign In

Trao quyết định Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (20/01/2022)

Chiều 19-1, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức công bố và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

 

Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ Thi hành án và ứng dụng công nghệ thông tin (28/12/2021)

Trong 2 ngày 25 và 26/12/2021 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thi hành án và ứng dụng công nghệ thông tin với sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chí Hoan – Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và toàn thể công chức Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm công tác THADS năm 2022 (17/12/2021)

Sáng ngày 10/12/2021 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2022 với sự chủ trì, chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Chí Hoan – Phó bí thư chi bộ - Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Bắc Ninh
        

Quyết định số 902/QĐ-CCTHADS ngày 29/7/2021 của Cục THADS tỉnh Bắc Binh (03/08/2021)

Về việc công bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2015

Cục Thi hành án dân sự ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại hệ thống cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. (25/06/2021)

Ngày 25/6/2021, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại hệ thống cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bắc ninh.
 

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thành lập BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 (09/06/2021)

Ngày 02/6/2021, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 662/QĐ-CTHADS về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm công tác THADS năm 2021 (05/01/2021)

Sáng ngày 31/12/2020 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021 với sự chủ trì, chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Chí Hoan – Phó bí thư chi bộ - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Ninh
Các tin đã đưa ngày: