Sign In

Chi bộ chi Cục Thi hành án dân sự Quận 3 tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020

04/06/2015

Thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch số 154-KH/QU ngày 01/10/2014 của Quận ủy Quận 3 về tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI - nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc Quận ủy, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 đã xây dựng kế hoạch số 35-KH/CB ngày 20/10/2014 về tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, sau thời gian chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về nhân sự, văn kiện cũng như các nội dung liên quan, được sự chấp thuận của Quận ủy Quận 3, hòa trong không khí vui mừng và phấn khởi của cả dân tộc chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước, ngày 15/4/2015 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 3, các đại biểu khách mời và sự hiện diện của 14 đảng viên Chi bộ cùng về dự Đại hội.

Đại hội được đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Phó Bí thư thường trực Quận ủy trực tiếp chỉ đạo, định hướng những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ hơn những mặt mạnh để phát huy và cả những mặt hạn chế để Chi bộ tiếp tục khắc phục thực hiện. Ngoài những nội dung trong văn kiện đã nêu, đồng chí Nguyễn Văn Trãi cũng đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận các nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đạo đức công vụ; về tính trung thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, về học tập, làm theo tấm gương Bác đối với việc chống chủ nghĩa cá nhân, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, không khí Đại hội thêm phần sôi nổi từ nhiều ý kiến thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Chi bộ và đặc biệt là các vấn đề đồng chí Nguyễn Văn Trãi đã nêu ra. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Thị Lệ Duyên đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện Đại hội Đảng viên Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời để báo cáo bằng văn bản về Quận ủy Quận 3 những nội dung góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên lần thứ I - nhiệm kỳ 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng viên cho dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI - nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí, kết quả đồng chí Lê Thị Lệ Duyên trúng cử chức danh Bí thư, đồng chí Lê Văn Kiệt trúng cử chức danh Phó Bí thư và đồng chí Đặng Thanh Huế trúng cử Chi ủy viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội cũng đã bầu ra 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

 

Đại hội Đảng viên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Cấp ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm cao, được tin tưởng giao nhiệm vụ đã hứa sẽ phấn đấu, đòan kết, gương mẫu, đồng tâm, hiệp lực trong công tác, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và họat động thực tiễn để cùng với Chi bộ và đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 


Theo Trang tin thihanhanhcm.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: