Sign In

Kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Côn Đảo

28/04/2021

Kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Côn Đảo
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 27/4/2021, Viện KSND huyện Côn Đảo đã thành lập đoàn tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Bùi Hữu Sỹ và đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Kiểm sát viên. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo gồm có: đồng chí Nguyễn An Phượng - Chi Cục trưởng và Chấp hành viên, công chức toàn đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Phó Viện trưởng công bố Quyết định số 34/QĐ-VKSCĐ, kế hoạch về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo.

Về phía Chi cục Thi hành án dân sự đã có sự phối hợp tích cực với Đoàn; chuẩn bị đầy đủ báo cáo theo yêu cầu; cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách thi hành án để phục vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Chi cục báo cáo Đoàn kiểm sát
 
Sau 2 ngày làm việc, Đoàn kiểm sát đã ghi nhận những mặt tích cực của Chi cục về việc chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách; đa số các vụ việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại như: một số chứng từ kế toán đơn vị ký nhưng không ghi họ tên, một số biên bản làm việc của Chấp hành viên thiếu giờ kết thúc.


Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát hồ sơ
Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn An Phượng - Chi cục trưởng đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian tới để bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Côn Đảo./.
 

Tác giả ảnh: Nguyễn An Phượng
Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo

Các tin đã đưa ngày: