Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

30/12/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, chiều ngày 30/12/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
          Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, chiều ngày 30/12/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.
          Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng và ông Cao Văn Hiếu - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Nội chính cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ.

          Tại Hội nghị, ông Cao Văn Hiếu đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; ông Phan Trung Việt – Tổ trưởng Tổ công đoàn thông qua Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; bà Ngô Thị Tiền Giang - Phụ trách kế toán thông qua Báo cáo thu, chi tài chính năm 2022; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Nội dung báo cáo thể hiện rõ trong năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và có 02 đề tài sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh thẩm định và công nhận. Trong năm Chi cục đã chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách tiền lương và các khoản thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động.
          Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, phát huy tinh thần dân chủ, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
          Cũng trong hội nghị này, ông Nguyễn Văn Cường - Chi cục trưởng Phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể công chức, người lao động; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong cơ quan và phát động mỗi công chức, người lao động ra sức thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; tăng cường đổi mới phương thức làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
          Sau một buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 với kết quả 100 % ý kiến nhất trí”


Theo Chi Cục THADS Huyện Đất Đỏ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: