Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022

24/12/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022
Sáng ngày 24/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022.
      Sáng ngày 24/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022.

 

      Năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đã chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Chi cục tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp, hỗ trợ của các quan hữu quan thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh đó, đơn vị vẫn gặp khó khăn khi nhiều vụ việc Công chứng viên yêu cầu phải có bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng thì mới chứng thực hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trong quý IV/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn thành phố Vũng Tàu diễn biến phức tạp, Thành phố hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án.
      Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế; trên cơ sở đó, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như:  Ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án các Bản án do Tòa án chuyển giao có hiệu lực pháp luật đúng thời hạn; thực hiện tốt công tác xác minh phân loại án, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, trình tự thi hành án; tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền cấp cơ sở để vận động thuyết phục người phải thi hành án; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, chú trọng việc nâng cao hiệu quả khoản thu cho ngân sách Nhà nước...
      Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức, người lao động của Chi cục. Nội dung phát động thi đua bám sát với việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022, đồng thời thi đua thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể trong sạch vững mạnh.
      Tại Hội nghị lần này, đơn vị có 03 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 02 cá nhân được Cục trưởng tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.


Theo Chi Cục THADS thành phố Vũng Tàu

Các tin đã đưa ngày: