Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm

24/04/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm
Chiều ngày 23/04/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021. Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh ông Lại Anh Thắng và ông Võ Đức Tùng chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo sơ kết thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021, Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành xong là 3.944 việc, giảm 832 việc đat tỷ lệ 54.81%; Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là .387.199.238.000 đồng, giảm 88.719.518.000 đồng (tăng 2.96 %) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỉ lệ 26.24 %.
Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, ông Lại Anh Thắng - Phó Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm. đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự huyện,thị xã, thành phố phải quyết tâm triển khai chỉ đạo của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời, thống nhất hành đồng thống nhất và có sự linh hoạt đối với mỗi địa bàn. quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong tình hình hiện nay. Tập trung rà soát, kiểm tra các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2021;
Chú trọng kiểm tra, giám xác việc xác minh điều kiện thi hành án bảo đảm phân loại chính xác; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại đơn vị; thường xuyên theo dõi tiến độ, kết quả tỷ lệ giải quyết án của các Chấp hành viên để có giải pháp chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án;
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, thực hiện hiệu quả phần mềm. Tăng cường công tác phối hợp. Tất cả cơ quan THADS trong tỉnh cùng cố gắng và quyết tâm để hoành thánh nhiệm vụ năm 2021.


Theo Vp Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: