Sign In

CHI CỤC TRƯỞNG GƯƠNG MẪU, SÂU SÁT, QUYẾT ĐOÁN

25/08/2020

CHI CỤC TRƯỞNG GƯƠNG MẪU, SÂU SÁT, QUYẾT ĐOÁN
Vào ngành Thi hành án dân sự (THADS) năm 2002, sau hơn 17 năm gắn bó với ngành THADS, kinh qua  nhiều vị trí khác nhau đồng chí Nguyển Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đất Đỏ đã trưởng thành về mọi mặt, lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Vào ngành Thi hành án dân sự (THADS) năm 2002, sau hơn 17 năm gắn bó với ngành THADS, kinh qua nhiều vị trí khác nhau đồng chí Nguyển Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đất Đỏ đã trưởng thành về mọi mặt, lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


 
Qua gần 2 nhiệm kỳ làm Phó Chi cục trưởng, tháng 3/2017, đồng chí được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đất Đỏ. Trên cương vị mới, nhờ sự siêng năng tìm tòi, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp, biết kế thừa những thành tích sẵn có của đơn vị, quá trình tích lũy kinh nghiệm của bản thân trong công tác, đồng chí đã có phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị một cách sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy vai trò của tập thể và các cá nhân trong quá trình công tác. Về công tác tổ chức thi hành án, đồng chí luôn tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, và sự quyết đoán trong công việc, hàng năm đơn vị đã giải quyết được một lượng án lớn, tổ chức thi hành nhiều vụ án khó khăn, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của công chức và người lao động; xây dựng khối đoàn kết nội bộ cơ quan; thực hiện tốt “ba tăng” đối với người đứng đầu: tăng cường công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, phản ánh của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức và người lao động đơn vị.
 
         Nhờ đó, qua nhiều năm, tập thể đơn vị đã hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao. Năm 2017 xếp loại A, được Cục THADS tỉnh công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”; năm 2018 xếp loại A, được Cục THADS tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, được suy tôn “Cờ thi đua của Ngành Thi hành án dân sự”; năm 2019 xếp loại A, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Tập thể lao động xuất sắc”. Với những đóng góp tích cực của đồng chí, đơn vị được Cục THADS tỉnh nhìn nhận và đánh giá là một đơn vị xuất sắc của tỉnh./.

Các tin đã đưa ngày: