Sign In

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

20/05/2020

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT  CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc. 
      Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục THADS tỉnh. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các mặt công tác, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch. Kết quả đạt được như sau: tổng số thụ lý 19.033 việc và 6.823.139.367.000 đồng (Trong đó số có điều kiện thi hành là 14.295 việc và 3.988.012.799.000 đồng), đã giải quyết xong 7.071 việc, đạt tỷ lệ 49.46% về việc và 1.088.316.809.000 đồng, đạt tỷ lệ 27,29% về tiền. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, tự kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ Cục đến các Chi cục trực thuộc.   

      Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

       Kết luận Hội nghị, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo kết quả THADS năm 2020 thực chất, bền vững, góp phần xây dựng các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương trong sạch, vững mạnh, đ/c Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

      1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế mà báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 đã nêu. Đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng thực hiện trách nhiệm, phát huy tối đa nội lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

      2. Do Dịch bệnh Covid - 19 sẽ có nhiều tác động tiêu cực đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội nói chung và công tác THADS nói riêng; số thụ lý mới trong những tháng cuối năm dự báo sẽ tăng đột biến. Vì vậy, yêu cầu các Chi cục cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay, dự báo những khó khăn, thách thức để chủ động có giải pháp khả thi, phù hợp, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, vừa khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS; Khẩn trương rà soát kế hoạch công tác, chương trình làm việc để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Để khắc phục những khó khăn, thách thức nêu trên, đồng chí Cục trưởng yêu cầu toàn thể CBCC, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công việc cao hơn nhiều so với thời gian chưa có dịch bệnh Covid 19; Tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ án trọng điểm, án có giá trị thi hành lớn, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án chủ động thu cho ngân sách Nhà nước, án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc đã có ý kiến của Ban chỉ đạo THADS. Đối với các vụ án lâu năm (trên 3 năm), án phức tạp ... phải được theo dõi thường xuyên, đồng thời xác định các giải pháp cụ thể để giải quyết hiệu quả đối với từng loại án, từ đó quyết tâm nâng cao tỷ lệ giải quyết án, nhất là về giá trị.

      Các Chi cục phải thường xuyên rà soát án đủ điều kiện miễn giảm để lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án theo Luật định. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá đúng thời gian quy định, tuyệt đối không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc phải bồi thường nhà nước. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm hoặc bồi thường nhà nước.

      3. Lãnh đạo các Chi cục phải tập trung theo dõi, nắm bắt sâu sát, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhất là việc chấp hành lề lối, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân và thời gian làm việc của đội ngũ CBCC, người lao động, đặc biệt là công tác quản lý CBCC trong giờ hành chính bên ngoài trụ sở. Cục sẽ tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại các Chi cục.

      4. Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc tiếp tục thực hiện việc giao chỉ tiêu hàng tháng cho từng Chấp hành viên, qua đó kịp thời khen thưởng, động viên những Chấp hành viên đạt thành tích cao và xem xét, đánh giá chính xác nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với toàn bộ số án còn tồn đọng của các Chấp hành viên có tỷ lệ giải quyết án thấp, không đạt chỉ tiêu để có biện pháp kiểm điểm, xử lý kịp thời, đúng quy định, nếu Chấp hành viên không đạt chỉ tiêu thì không xét thi đua. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao từng Chấp hành viên, đảm bảo số án giải quyết xong hàng tuần, hàng tháng phải cao hơn lượng án thụ lý mới, qua đó giảm dần lượng án chuyển kỳ sau, nâng cao tỷ lệ giải quyết án tại đơn vị.

      Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục trưởng hàng tuần kiểm tra danh sách án của từng Chấp hành viên, đảm bảo phân loại, phân tích cụ thể, chính xác, hàng tháng đối chiếu báo cáo của từng Chấp hành viên. Đối với án chủ động, các Chi cục phải tập trung tăng cường giải quyết, kiểm tra, đôn đốc và phân công cụ thể cho từng Chấp hành viên, không để tồn đọng, kéo dài.

      Quá trình giải quyết việc thi hành án phải đảm bảo tính chính xác, hợp tình, hợp lý và không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trước khi kê biên phải xác minh thật chặt chẽ, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giải quyết kiệp thời, cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để kiểm tra trước khi xử lý. Khi xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, nhất là những vụ việc có thay đổi về diện tích so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có hành lang bảo vệ đường bộ ... lưu ý cần đảm tính chính xác trong việc đo đạc, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm và bồi thường nhà nước. Khi kê biên, bán đấu giá tài sản phải đảm bảo về trình tự thủ tục.

      5. Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục, bám sát các mặt công tác để nâng cao hiệu quả công việc tại đơn vị; Chỉ đạo Chấp hành viên và kế toán đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về công tác tài chính kế toán, thường xuyên kiểm tra việc thu - chi đối với từng Chấp hành viên, tránh để xảy ra sai phạm. Các khoản thu chi phải được thực hiện đúng theo Luật và Quy chế quản lý tài chính kế toán, khi sử dụng phải hạch toán, phân định được tiền ngân sách, tiền phí, tiền Ủy ban hỗ trợ, tuyệt đối không được bỏ ngoài sổ sách; kho vật chứng, kho lưu trữ phải được quản lý chặt chẽ. Các khoản Chấp hành viên thu phải nộp vào quỹ cơ quan theo đúng quy định, Chi cục trưởng phải thường xuyên kiểm tra biên lai thu tiền, kiểm tra việc cấp phát, sử dụng biên lai của Chấp hành viên; nghiên cứu kỹ các quy định của Thông tư 91/2010/TT-BTC để áp dụng.

      Giao Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán tham mưu kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt khi thấy cần thiết. Các đồng chí Chi cục trưởng chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót phổ biến trong công tác quản lý tài chính, kế toán và quản lý kho vật chứng được Phòng Tài chính - Kế toán nêu tại Hội nghị này (nếu có), đảm bảo không để xảy ra các sai phạm tương tự trong thời gian tới. Mặt khác, đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng không thanh toán những chứng từ về thông báo trực tiếp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức mà trong quá trình tác nghiệp không thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 40, 41 của Luật THADS.

       Yêu cầu các Chi cục thực hiện nghiêm việc bố trí 40% số phí được giữ lại sử dụng để tạo nguồn cải cách tiền lương (trong phần kinh phí giao chi tự chủ tài chính).

      Để giảm bớt khiếu nại, tố cáo, yêu cầu Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời tham mưu xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có) của CBCC trong đơn vị. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức thi hành án, đặc biệt là trong các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

      6. Giao Văn phòng tham mưu Lãnh đạo Cục kiểm tra đột xuất việc họp giao ban hàng tuần của các Chi cục, khi Lãnh đạo Cục dự họp phải có chỉ đạo cách xử lý công việc cho các đồng chí Chi cục trưởng.

      Cần nâng cao trách nhiệm trong công tác báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính xác về mặt nội dung và hình thức theo quy định, đồng thời đảm bảo đúng theo đề cương, đơn vị nào chậm báo cáo thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng năm 2020. 

      Lãnh đạo Cục được phân công phụ trách và Phòng chuyên môn phải chịu trách nhiệm chung toàn tỉnh đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

      7. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo Cục kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong các đơn vị trực thuộc.

      Yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu xử lý nghiêm CBCC, Chấp hành viên vi phạm pháp luật (nếu có) theo đúng quy định; những CBCC, Chấp hành viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao thì phải luân chuyển, điều động nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
          


 
Nguyễn Quang Hòa
Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Dương

Các tin đã đưa ngày: