Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KÊT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (26/04/2021)

          Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 của các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2021, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (17/03/2021)

          Được sự đồng ý, nhất trí của tập thể Lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương về việc dự kiến giới thiệu Bà Nguyễn Thị Trúc Lam, Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 10/3/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, theo Thông báo số 06/TB-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỬ (08/3/1910 - 08/3/2021) (10/03/2021)

         
          Hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” Việt Nam. Sáng ngày 08/3/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt, tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương Chủ trì buổi họp mặt và các đồng chí Phó Cục trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương. 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH NĂM 2021 (16/12/2020)

          Để triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2021, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2021 nhằm đánh giá kết quả công tác, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

CHI BỘ CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ (2020 – 2025) (23/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn  quốc lần thứ XIII của Đảng.  Sáng  ngày 04 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ (2020 – 2025). Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đồng chí Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Võ Thanh Thảo – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cùng dự. Đại hội có mặt đầy đủ 21/21 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Cục THADS tỉnh Bình Dương. 

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (20/05/2020)

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc. 

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH QUÝ I/2020 (05/03/2020)

     Để khẩn trương triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2020, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Chiều ngày 18 tháng 02 năm 2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính quý 1/2020 nhằm đánh giá kết quả công tác, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.

CỤC THADS TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH NĂM 2020 (04/01/2020)

Để triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2020,  bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2019, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020 nhằm đánh giá kết quả công tác, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Tân Uyên (09/11/2019)

      Chiều ngày 15/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tổng cục THADS về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Tân Uyên  đối với ông Hồ Quý Sơn. Ông Nguyễn Văn Lộc - Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương chủ trì Lễ công bố; tham dự Lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo đại diện Thị ủy, UBND thị xã Tân Uyên, các cơ quan, ban ngành địa phương; đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2019 (31/07/2019)

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2019 của Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Dương; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2019. Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, hành chính 9 tháng năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.
Các tin đã đưa ngày: