Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH

16/08/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH
          Căn cứ Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Dương năm 2023 và thực Kế hoạch số 15/TĐNC-SNgV ngày 01/6/2023 của Trưởng Khối thi đua Nội chính về việc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Khối. Với vai trò Phó trưởng Khối thi đua Nội chính Tỉnh năm 2023, sáng ngày 08/8/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của toàn Khối.
 
          Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, cùng trao đổi, giới thiệu những cách làm hay sáng tạo để các đơn vị trong Khối rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2023.
 
(Các thành viên Khối thi đua Nội chính tỉnh tham dự Hội nghị)

          Tại Hội nghị đại diện Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022, theo đó Khối thi đua Nội chính tỉnh vinh dự có hai đơn vị gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh được tặng Cờ thi đua.
 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 


 
Viết bài: Phòng Tổ chức cán bộ - Cục THADS tỉnh Bình Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: