Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2010 - 2015

01/07/2015

Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2010 - 2015
Để đánh giá kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước trong 05 năm qua, đồng thời để biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến, ngày 09/6/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2010-2015).
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 5 năm (2016-2020). Theo báo cáo, trong những năm qua công tác thi đua, khen thưởng đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm, đã có đã nhiều sự đổi mới trong việc phát động các phong trào thi đua, chú trọng bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã dần đi vào nề nếp, có chiều sâu và thu hút đông đảo công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể và cá nhân đã mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao làm mục tiêu phấn đấu, nhiều giải pháp, sáng kiến đã được công nhận trong đó có những sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong toàn tỉnh, đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn. Công tác khen thưởng của Ngành cũng đã có nhiều sự đổi mới, ngoài khen thưởng hàng năm, Cục đã làm tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tạo động lực cho các cá nhân, tập thể phát huy những kết quả đạt được, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó Cục đã quan tâm đến việc khen thưởng các cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và các quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.
Với những nỗ lực, phấn đấu của các tập thể, cá nhân, trong 5 năm qua cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước luôn hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án giao. Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong 05 năm qua nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao như: Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp, Cờ thi đua của Ngành Tư pháp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh… Ngoài ra, hằng năm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.
Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Văn Triệu đã biểu dương và trao tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn từ (2010-2015).
 
Nguyễn Văn Hưng - VP Cục THADS Bình Phước

Các tin đã đưa ngày: