Sign In

Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 (09/08/2021)

Chi bộ Cục THADS triển khai đến các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động toàn văn Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 05-NQ/TU, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động sau khi được học tập Nghị quyết. Việc học tập nghị quyết đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại Đảng viên hàng năm. Cùng chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố. Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo Quý III năm 2017 (10/07/2017)

Thực hiện Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.
Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, sáng ngày 07/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước, tổ chức buổi Họp báo Quý III năm 2017. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nôi chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại Bình Phước.

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 (14/12/2016)

Thực hiện Quyết định số 2291/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 và Công văn chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự gắn với phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Sáng ngày 13/12/2016, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2016 và triển khai công tác THADS năm 2017. Cục trưởng Nguyễn Văn Triệu chủ trì hội nghị, đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của Cục công tác phía nam – Bộ Tư pháp, Ban nội chính tỉnh ủy, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh …, cùng tham dự có lãnh đạo Cục, các Chi cục THADS, trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 19/7/1946 – 19/7/2016 (15/07/2016)

Thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016) và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước v/v tăng cường các hoạt động hướng tới tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã xây dựng, triển khai kế hoạch đợt thi đua cao điểm trong giải quyết án và kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành đến toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương tổ chức thực hiện.

HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT (12/04/2016)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016), sáng ngày 09/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 trên địa bàn.
Các tin đã đưa ngày: