Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân huyện Bù Đăng

20/06/2023

Ngày 19/6/2023 thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS),Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Bù Đăng đối với đồng chí Trương Văn Cường và công bố Quyết định...

Nghiên cứu trao đổi

Công tác phối hợp với cơ quan công an trong hoạt động thi hành án dân sự và đề xuất, kiến nghị

10/11/2023

1. Kết quả đạt được 1.1. Công tác chỉ đạo cơ quan Công an bảo vệ cưỡng chế thi hành án, phối hợp bảo vệ kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết Công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự khi nhận được yêu cầu của cơ...

Thông tin khác

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát Công tác Thi hành án dân sự năm 2023

16/11/2023

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15-11, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do ông Vũ Long Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.