Sign In

Công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Phước

Hoạt động của Cục

Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chấp Hành Viên Sơ Cấp

18/08/2023

Sáng ngày 18/8/2023 Tại Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bình Phước diễn ra Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên sơ cấp cho 07 Chấp hành viên tại các Chi cục THADS trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân huyện Bù Đăng

20/06/2023

Ngày 19/6/2023 thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS),Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Bù Đăng đối với đồng chí Trương Văn Cường và công bố Quyết định...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

11/08/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 19/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành...