Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Duy Thiện giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Bình Long

19/01/2022

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022 tại Chi cục THADS thị xã Bình Long tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Bình Long.