Sign In

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Phước.

31/08/2017

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Phước.
Ngày 30/8/2017 tại Cục THADS tỉnh Bình Phước, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục THADS và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, đoàn công tác do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, tham dự Đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục THADS, Văn phòng Bộ, Vụ TCCB Bộ, Cục Công tác phái nam Bộ Tư pháp. Về phía Cục THADs tỉnh Bình Phước có đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Cục trưởng, các đồng chí Phó cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã và toàn thể công chức Cục THADS.
Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Trần Văn Hòa, Phó cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp 02 tháng cuối năm. Kết quả 10 tháng năm 2017, Cục THADS tỉnh Bình Phước đã đạt được Về việc, tổng số thụ lý là 14.052 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 10.773 việc (chiếm tỷ lệ 78.7%), số chưa có điều kiện thi hành là: 2.916 việc (chiếm tỷ lệ 21.3%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 6.758 việc, đạt tỷ lệ 62.73% (chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao là 70%). Số việc chuyển kỳ sau là 6.931 việc, trong đó số có điều kiện là: 4.015 việc. Về tiền, tổng số thụ lý là 1.316 tỷ 621 triệu 568 ngàn đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là: 864 tỷ 816 triệu 055 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 68%), số chưa có điều kiện thi hành là: 407 tỷ 337 triệu 253 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 32%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 173 tỷ 018 triệu 399 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 20% (chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao là 30%). Số tiền chuyển kỳ sau là 1.099 tỷ 134 triệu 909 ngàn đồng, trong đó số có điều kiện là: 691 tỷ 797 triệu 656 ngàn đồng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS 10 tháng năm 2017 còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao, lượng án tồn còn cao, công tác tổ chức cán bộ chưa bổ nhiệm đủ các chức danh cán bộ chủ chốt tại Cục và các Chi cục. Trong bối cảnh tình hình kinh tế tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, số thụ lý mới về việc và về tiền trong THADS tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016, đặc biệt là về tiền, song, cán bộ, Chấp hành viên, công chức, nhân viên ngành THADS tại địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu được Bộ, Tổng cục giao; việc ra quyết định THA được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời hơn; công tác phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; những hạn chế, thiếu sót trong THADS được tập trung chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời. Với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành tại địa phương và tiến độ giải quyết án hiện tại, ngành Thi hành án dân sự tin tưởng sẽ thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Bộ và Tổng cục giao thực hiện năm 2017.
Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các thành viên Đoàn công tác và Lãnh đạo Cục, Chi cục phát biểu các vấn đề liên quan đến  việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 và các kiến nghị của Cục THADS tỉnh Bình Phước.
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Cục THADS tỉnh Bình Phước và ghi nhận những cố gắng, đóng góp, tinh thần đoàn kết trong lực lượng THADS. Bộ trưởng nhấn mạnh cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, đặc biệt cần quan tâm thực hiện tốt việc nghiên cứu các Luật và nghị định mới, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, Đồng thời, cần tranh thủ tốt hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp, Ban chỉ đạo THADS các cấp; tăng cường công tác phối hợp liên ngành  với Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, các Sở, ban, ngành, các cơ quan hữu quan và phối hợp chặt chẽ trong nội bộ hệ thống các Cơ quan thi hành án dân sự. 
Thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và hứa sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao năm 2017. 
                 Nguyễn Văn Hưng
                                                      Văn phòng Cục THADS Bình Phước

Các tin đã đưa ngày: