Sign In

Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

05/07/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự do Cục Thi hành án dân sự phát động theo Kế hoạch số 12/KH-CTHADS ngày 30/3/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh đã ra sức nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
Cụ thể, vào đầu tháng 4/2021, Chi cục trưởng đã phát động thi đua đến toàn thể công chức, người lao động tại cơ quan. Toàn thể công chức, người lao động của Chi cục đã hưởng ứng thi đua và đưa ra nhiều giải pháp nâng cao hoạt động thi hành án. Các giải pháp được đưa ra bao gồm: đa dạng các hình thức liên hệ trao đổi công việc cho phù hợp với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đẩy mạnh công tác cưỡng chế thi hành án, rà soát các hồ sơ đề nghị miễn giảm thi hành án, tăng cường thuyết phục động viên thi hành án, thông tin rộng rãi về tài sản đấu giá, huy động công chức làm thêm giờ…
Kết quả thực hiện thi đua 9 tháng đầu năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 30/6/2021):
- Kết quả thi hành án về việc: Tổng số phải thi hành 1.513 việc, năm trước chuyển sang 518 việc (đã trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), thụ lý mới 995 việc; ủy thác 3 việc; số việc có điều kiện thi hành 1.341 việc; số giải quyết xong 1.018 việc; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành đạt 75,91%, vượt 0,91% chỉ tiêu phát động của ngành.
- Kết quả thi hành về giá trị: Tổng số phải thi hành 142.626.603.000đồng, năm trước chuyển sang 103.310.043.000đồng (đã trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), thụ lý mới 35.316.560.000đồng; số ủy thác 390.200.000đồng; số có điều kiện thi hành 115.022.420.000đồng; số giải quyết xong 75.627.595.000đồng; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành đạt 65,75%, vượt 30,75% chỉ tiêu phát động của ngành.
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ quan chưa tuyển đủ biên chế, khối lượng công việc nhiều, sự nỗ lực của công chức, người lao động của Chi cục rất đáng khích lệ. Hy vọng trong 3 tháng tiếp theo của năm thi hành án 2021, đơn vị giữ vững thành tích đạt được như trên.
                                                                         
                                                                                                                                 Hồng Nguyễn.
 

                                                                                                                                  Nguyễn Thị Hồng
                                                                                                            Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh.

Các tin đã đưa ngày: