Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017.

12/12/2016

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017.
Chiều 09/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan ban ngành: Viện kiểm sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Bình Thuận, Ngân hàng TMCP  Công Thương - CN Bình Thuận, cùng tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
 
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, Thi hành án dân sự tỉnh hai cấp quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của ngành, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Triển khai đồng bộ các mặt công tác, phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn, thực hiện chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao với quyết tâm rất cao. Với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu do Quốc Hội giao (73,29%/72% về việc, 35,79%/32% về tiền), góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế ở đại phương. Số việc và tiền có điều kiện năm 2016 chuyển sang năm 2017 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 chuyển sang năm 2016 (giảm 14,82% về việc, giảm 36,32% về tiền).

Tại Hội nghị đồng chí Trần Nam, Phó cục trưởng đã triển khai kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Kế hoạch đã nêu lên một số nội dung cần thực hiện trong năm 2017 như: toàn Ngành phải bám sát Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành, triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc đối với các đơn vị có lượng án nhiều, tăng đột biến, những địa bàn có nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra đặc biệt là chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch về việc, về tiền; công tác tiếp công dân, phân loại xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng thời gian, đúng theo trình tự thủ tục, không để đơn thư tồn đọng kéo dài; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn; phải thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức; tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phải được triển khai toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án.
 

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2016 các cá nhân và đơn vị đã hoàn thành tốt các mặt công tác và được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh xét đề nghị công nhận cho 09 tập thể, 125 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", Cục trưởng tặng giấy khen cho 09 tập thể và 61 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm và cộng nhận 04 cá nhân đạt danh hiệu "chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Đó là động lực rất lớn để mỗi cán bộ, công chức; đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017. Đồng chí Vũ Đức Hải Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phát biểu tổng kết Hội nghị, trên cơ sở công tác năm 2016, tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cục Thi hành án dân sự Bình Thuận cần phải ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao, triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Ngành Tư pháp, tất cá toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận phải cần phải nỗ lực phấn nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: