Sign In

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2020) (20/07/2020)

Ngày 17/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020).

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 (16/01/2020)

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng; đồng chí Lữ Văn Quí – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 (04/11/2019)

Chiều ngày 01/11/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý IV năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự.

HỘI THAO KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2019) (22/07/2019)

Ngày 19/7/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thao kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019) nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2019). (19/07/2019)

Sáng ngày 19/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019). Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục và Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP (28/02/2019)

Sáng ngày 28/02/2019, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp. Tham dự buổi lễ gồm có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và đại diện lãnh đạo các Chi cục THADS có công chức được bổ nhiệm.

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (16/01/2019)

Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2019, Cơ quan và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng; đồng chí Lữ Văn Quí – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể công chức người lao động cơ quan.
 

Lễ trao nhà tình thương cho cán bộ công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (06/12/2018)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ trao tặng nhà cho công chức có hoàn cảnh khó khăn

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. (23/11/2018)

Sáng ngày 22/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Nam – Phó Cục trưởng. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và Chấp hành viên Cục.
Các tin đã đưa ngày: