Sign In

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2021 (27/05/2022)

V/v Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022 (04/05/2022)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-CTHADS ngày 25/3/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về tập huấn chuyên đề về công tác thi hành án dân sự năm 2022, ngày 29/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022. Tham dự tập huấn gồm Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án và Văn thư của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (18/04/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 (14/12/2021)

 Ngày 10/12/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022. Đồng chí Huỳnh Văn Hùng – Phó Cục trưởng Phụ trách Cục chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
Các tin đã đưa ngày: