Sign In

LỄ CHIA TAY 02 ĐỒNG CHÍ NGHỈ HƯU (20/11/2020)

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự đã trao quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Ngô Minh Thành – Trưởng Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo và đồng chí Trần Thanh Lương, Chấp hành viên trung cấp, kể từ ngày 01/01/2021. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (19/11/2020)

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về việc bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Miền, Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2020) (20/07/2020)

Ngày 17/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020).

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 (16/01/2020)

Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng; đồng chí Lữ Văn Quí – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019 (04/11/2019)

Chiều ngày 01/11/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý IV năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự.

HỘI THAO KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 – 19/7/2019) (22/07/2019)

Ngày 19/7/2019, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thao kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019) nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2019). (19/07/2019)

Sáng ngày 19/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019). Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục và Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP (28/02/2019)

Sáng ngày 28/02/2019, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp. Tham dự buổi lễ gồm có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và đại diện lãnh đạo các Chi cục THADS có công chức được bổ nhiệm.
Các tin đã đưa ngày: