Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2023. (19/01/2024)

Nhằm đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn năm 2023 và đưa ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2024. Sáng  ngày 19/01/2024, Cơ quan và Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2023.

CỤC THADS TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946 - 19/7/2023) VÀ 30 NĂM CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (1993 – 2023) (18/07/2023)

Nhằm ôn lại truyền thống, những cột mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của ngành thi hành án trên cả nước nói chung và thi hành án dân sự tỉnh nhà nói riêng, sáng ngày 15/07/2023, tại khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận (xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành, 30 năm ngày Thi hành án dân sự tách ra khỏi hệ thống Tòa án để hoạt động độc lập (04/1993).

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023. (25/04/2023)

Nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ Tư Pháp, Tổng cục thi hành án dân sự và Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sáng 20/04/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm với sự tham gia của lãnh đạo Cục , trưởng các phòng chuyên môn và lãnh đạo các chi cục thi hành án dân sự trực thuộc.
Các tin đã đưa ngày: