Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN IV, NHIỆM KỲ 2023-2028 )

19/04/2023

CỤC THI HÀNH  ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN IV, NHIỆM KỲ 2023-2028 )
Nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của Ngành Thi hành án dân sự. Sáng 19/04/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tổ chức đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 nhẳm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại đồng thời triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ IV để xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới.
Về tham dự đại hội có đồng chí Trần Ngọc Phúc - Ủy viên  Ban thường vụ Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Hùng – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và các đoàn viên Công đoàn.
          Sau phần chào cờ, tuyên bố lý do, bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký …, Đại hội đã được thông qua kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, các văn kiện đại hội cấp trên và đề ra Nghị quyết hoạt động của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới 2023-2028.
          Được sự chỉ đạo của đại diện Công đoàn cấp trên và Chi bộ Cục Thi hành án dân sự,  yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn mới tiếp tục phát huy tính sáng tạo để hoạt động của tổ chức công đoàn đúng ý nghĩa, mục đích, tôn chỉ mà Nghị quyết công đoàn đã đề ra. Trong không khí trang trọng, vui vẻ, bình đẳng và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028,  đại biểu chính thức,  đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.gồm: Lý Thành Trung – Chủ tịch, Lê Văn Xinh – Phó Chủ tịch và Nguyễn Trần Bảo Vy - Ủy viên; 02 đồng chí đại biểu chính thức (Lý Thành Trung, Lê Văn Xinh) và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

          Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lý thành Trung – Chủ tịch Công đoàn kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, phát huy nhũng thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục khó khăn, hăng hái phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng công đoàn và đơn vị ngày càng vững mạnh./.
- ĐỨC TÍN -

Các tin đã đưa ngày: