Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN: DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

28/02/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN: DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Thực hiện công văn số 291-CV/ĐU ngày 23/02/2023 của Đảng ủy Bộ Tư Pháp về việc triển khai Kế hoạch số 97-KH/ĐIK ngày 17/02/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “ Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chiều ngày 28/02/2023, Cục Thi hành án án dân sự tỉnh Bình Thuận đã triệu tập thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng THADS trực thuộc về tham dự.
Với hơn 521 điểm cầu, hội nghị trực tuyến được đồng chí Nguyễn Thái Học – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu, thông tin quá trình biên soạn, hoàn thiện quyển sách hơn 600 trang mà trong đó là toàn bộ những bài chỉ đạo, phát biểu, đánh giá, tổng kết,… công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuyên suốt và kéo dài gần 10 năm qua.
Qua hội nghị trực tuyến lần này cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang diễn ra quyết liệt, không có vùng cấm, tội phạm tham nhũng từng bước bị đẩy lùi…, chính vì thế mà các tổ chức Đảng cần phải tổ chức quán triệt cho từng đảng viên tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí công tác mà mình đang nắm giữ  cùng nhau chung tay vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí Thư đã khởi xướng và tâm huyết qua quyển sách đầy ý nghĩa và giá trị này./.
                                                                                                -ĐỨC TÍN -

Các tin đã đưa ngày: