Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau triển khai công tác năm 2016

14/01/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau triển khai công tác năm 2016
Ngày 06/01/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quân, UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh như: Sở Tư pháp, Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, sở Nội vụ, Ban Nội chính, sở Tài nguyên và Môi trường; về phía Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có đồng chí Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, các Chi cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, cùng với hơn 150 công chức là Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, Chuyên viên, Kế toán… của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
 
       Năm 2015 toàn ngành đã thi hành án xong 11.523 việc, tăng 617 việc so với cùng kỳ năm 2014, đạt 90% số việc chuyển sang năm 2016 giảm 3% so với năm 2014 chuyển sang năm 2015, về tiền toàn ngành ngành đã giải quyết xong gần 347 tỷ đồng, tăng gần 41 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2014, đạt 77,3 %, kết quả giải quyết án hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; việc tổ chức thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân; về tổ chức bộ máy, các cơ quan THADS trên địa bàn đã được kiện toàn, sắp xếp hợp lý và hoạt động hiệu quả; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đúng trọng tâm, trọng điểm.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục THADS tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận công tác THADS vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như: Số việc và tiền phải thi hành án chuyển kỳ sau vẫn còn lớn; một số ít hồ sơ đã lâu nhưng chưa giải quyết dứt điểm, tài sản bán đấu giá nhiều lần nhưng không người có mua số lượng còn lớn… Từ những hạn chế và tồn tại này, Cục THADS cũng chỉ ra những nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục.
       Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016, ngành Thi hành án dân sự Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục theo quy định, phân loại và xác minh chính xác; nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đầy đủ, thực chất kết quả thi hành án dân sự; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.       Nhân dịp này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau cũng đã trao tặng Giấy khen của Cục trưởng cho 10 tập thể và 130 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 trọng tâm là hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016). Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa các Chi cục THADS trong tỉnh và các Phòng chuyên môn thuộc Cục.       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quân, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS đã biểu dương những kết quả mà ngành Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành tỉnh Cà Mau đối với công tác thi hành án dân sự trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, lượng án gia tăng lớn nhưng Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã có nhiều cách làm mới, nhiều giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn; tỷ lệ thi hành án về việc và tiền đạt khá cao, năm sau cao hơn năm trước, kết quả ngày càng thực chất, bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.        Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện công tác thi hành án bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu được giao; phối hợp làm tốt công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch cán bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng công chức thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay; tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức cưỡng chế các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.       Thay mặt lãnh đạo Cục và công chức ngành THADS tỉnh Cà Mau, Cục trưởng Huỳnh Minh Hiệu cảm ơn đồng chí Trần Hồng Quân, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã dành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Quân để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch công tác THADS năm 2016 và triển khai thực hiện.       Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Cà Mau trên cơ sở chỉ đạo đó, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ trong các kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của tỉnh, kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự,… Do vậy, yêu cầu Ngành THADS tỉnh Cà Mau tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác như: Tập trung giải quyết các vụ án có giá trị lớn, án phức tạp; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo dựng hình ảnh người cán bộ thi hành án thân thiện với người dân; đồng thời sẽ nâng cao hơn nữa năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các cơ quan thi hành án, sự phối hợp với các cơ quan hữu quan trong tỉnh; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và quản lý, điều hành.       Trên tinh thần đó, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn thể công chức và người lao động các cơ quan thi hành án trong tỉnh nhà, nhất là công chức có chức danh lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp phát huy những thành tích đạt được thời gian qua và với tinh thần cách mạng tiến công, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 do Quốc hội và Bộ Tư pháp giao.


Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: