Sign In

Thông báo về việc cung cấp thông tin tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá (19/02/2021)

       Ngày 19 tháng 02 năm 2021 Cục Thi hành án dân sự thành phố có Thông báo số 217/TB-THADS về việc cung cấp thông tin tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Các tin đã đưa ngày: