Sign In

Thông báo số 290/TB-HĐTT ngày 16/8/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức về danh sách thí sinh thuộc diện trúng tuyển vào địa bàn thành phố, tỉnh trực thuộc trung ương kỳ thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021

17/08/2022

Các tin đã đưa ngày: