Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 9 THÁNG NĂM 2015

22/07/2015

 
Ngày 16 tháng 7 năm 2015, dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng Nguyễn Viết Xuân, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp Sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2015, tham dự buổi họp gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, các đồng chí là Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các quận, huyện thuộc thành phố.
 
           Qua kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/9/2015), Về việc tổng số việc thụ lý là 12.947 việc, tăng 1.319 việc (11,34%) so với cùng kỳ năm 2015 (trong đó năm trước chuyển sang 4.776 việc, số thụ lý mới 8.171 việc, tăng 182 việc (2,27%) so với cùng kỳ năm 2014). Kết quả xác minh, phân loại có 10.441 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 80,64%), tăng 920 việc (9,66%) so với cùng kỳ năm 2014; 2.506 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 19,36%). Trong số việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 6.838 việc, đạt tỷ lệ 65,49%, tăng 397 việc (6,16%) so với cùng kỳ năm 2014. Về tiền tổng số thụ lý là 2.710.883.502.000 đồng, tăng 342.254.167.000 đồng (14,45%) so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, số cũ chuyển sang là 1.779.153.023.000 đồng, số thụ lý mới là 931.730.479.000 đồng,  giảm 383.689.909.000 đồng (29,2%) so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả xác minh, phân loại có 1.769.548.859.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 65,28%), tăng 333.608.060.000 đồng (23,23%) so với cùng kỳ năm 2014; 941.334.643.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 34,72%). Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 933.101.182.000 đồng, đạt tỷ lệ 52,73%, tăng 447.931.162.000 đồng (92,32%) so với cùng kỳ năm 2014.

     Các mặt công tác khác như: Công tác thi hành án hành chính; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng,... đều được chú trọng và thực hiện có hiệu quả cao trong thời gian vừa qua.
     Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2015, đồng chí Cục trưởng có nhận xét: Số vụ, việc thụ lý đều tăng về việc và tiền so với cùng kỳ năm 2014; việc phân loại án trong thời gian qua chính xác, phản ánh đúng thực tế, đây là kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; kết quả giải quyết xong về việc và tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 6,16% về việc và 92,32% về tiền); các đơn vị có thành tích nâng cao kết quả giải quyết án như: Ô Môn (90% về việc, 83% về tiền), Bình Thủy (72% về việc, 65% về tiền), Cái Răng (67% về việc, 77% về tiền).
 
    Về dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2015 với một số thuận lợi như: Kết quả công tác 9 tháng năm 2015 đã tạo đà tốt cho những tháng còn lại để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu do Tổng Cục giao; công tác lãnh đạo, điều hành ở các đơn vị từng bước đã được nâng lên và có sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức; các mặt công tác thi hành án dân sự được Cấp ủy, Ủy ban nhân dân địa phương ủng hộ cao. Bên cạnh đó cũng có một số khó khăn như: Số lượng việc và giá trị thụ lý mới vào thời điểm cuối năm sẽ tăng cao.
 
     Kết luận buổi họp Cục trưởng nêu một số giải pháp và công việc cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng Cục Thi hành án dân sự giao, cụ thể: Bảo đảm phân loại án thật chính xác về việc và giá trị; thực hiện ngay công tác xét miễn, giảm đối với các vụ việc thu cho ngân sách Nhà nước; tập trung thực hiện các vụ việc thi hành án có tính chất đơn giản để nâng cao tỷ lệ giải quyết án; các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên trong giải quyết án; đồng thời phải thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu giữa kế toán, Chấp hành viên và sổ thụ lý, bảo đảm khớp đúng về số lượng việc và giá trị, ngoài ra các phòng chuyên môn phải chuẩn bị các nội dung để tập huấn về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7/2015.
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí - CVP

Các tin đã đưa ngày: