Sign In

Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

25/02/2017

         Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị số  05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị nêu rõ: Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần xác định rõ định hướng phát triển hoạt động thi hành án dân sự phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch vững mạnh, phù hợp với quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân”.
         Ngành thi hành án dân sự cần quyết liệt đổi mới, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những chổ, những nơi còn hạn chế, yếu kém. Quan tâm hơn nữa nội dung về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ lãnh đạo, chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho nhân dân.
         Thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án và tiếp công dân; đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.
         Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
         Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, xem đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Xây dựng cơ sở dữ liệu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin; thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự.
         Kiên quyết xử lý hình sự trường hợp cản trở, chống đối thi hành án và một số vấn đề có liên quan như: các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm việc bảo đảm kinh phí cho hoạt động thi hành án dân sự; thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm; thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
         Phải nói rằng Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự ra đời trong năm 2017 là hết sức quan trọng và cần thiết. Đặc biệt là đối với địa bàn thành phố Cần Thơ trong năm 2016 đã có một số chuyển biến tích cực, trên cơ sở đó Chỉ thị số 05 sẽ tiếp tục là động lực để ngành thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu do Tổng cục đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.


Theo Phó Cục trưởng - Nguyễn Duy Quốc

Các tin đã đưa ngày: