Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công chức năm 2019

27/02/2020

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công chức năm 2019
Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị công chức năm 2019 nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2019 phát huy quyền dân chủ của công chức và người lao động và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
     Tham gia Hội nghị  gồm có ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; ông Nguyễn Duy Quốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng; ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng  và sự có mặt đông đủ của toàn thể công chức và người lao động Cục THADS.
     Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Duy Quốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục THADS trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020  về các mặt hoạt động như: Kết quả giải quyết thi hành án, hoạt động năm công tác 2019 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở Cục THADS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2019, cụ thể về thu, chi ngân sách Nhà nước  và Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
     Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban năm 2020.
     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ. Đặc biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm công tác 2020, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc… Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong năm vừa qua để phát huy, xây dựng tích cực kế hoạch năm tới.
Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của các thành viên.
       Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2019; đi đến biểu quyết thông qua các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm công tác. Hội nghị đã thống nhất các giải pháp, hứa quyết tâm thực hiện, biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí.
      Đại diện Cục THADS ông Nguyễn Viết Xuân, Bí thư, Cục trưởng và ông Nguyễn Duy Quốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng đã ký kết Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức Cục THADS TP Cần Thơ năm 2020. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.


Theo CVP Đỗ Quang Trí

Các tin đã đưa ngày: