Sign In

Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, bán đâu giá không thành lần 2, theo số 812/TB-CCTHADS ngày 24/6/2024 của Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

24/06/2024

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: