Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

07/09/2020

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
                     
Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Bản án số 02/2020/DSST ngày 11/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 88/QĐ-CCTHADS ngày 20/5/2020; số 276/QĐ-CCTHADS ngày 20/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng; 
Căn cứ Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 01/QĐ-CTHADS ngày 28/5/2020; số 02/QĐ-CTHADS ngày 28/5/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; 
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 01/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng;
         Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 2008059/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 03/9/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam;
Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản số 880/TB-CTHADS ngày 04/9/2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Cao Bằng thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Thông tin tài sản bán đấu giá
Thửa đất số 161, tờ bản đồ số 26 tại địa chỉ: phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (nay là phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có diện tích 510m2  đất ở, hiện trạng đang tách thành 02 thửa đất theo Sơ đồ bản vẽ mặt bằng hiện trạng thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB thành phố cấp vào tháng 8 năm 2020 đo cho hộ gia đình bà Đặng Thị Luận tại địa chỉ: Tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:
- Thửa số 1 có diện tích 270,4m2  có tứ cận như sau: hướng Bắc giáp thửa đất của bà Duyên 17,13 m; hướng Đông giáp đường Phai Khắt Nà Ngần 10,51 + 4,96 m; hướng Nam giáp thửa đất của bà Duyên 11,89 m +2,3 m; hướng Tây giáp thửa 161 13,06 m + 5,11 m + 1,27 m. Trên đất có 01 ngôi nhà kết cấu bê tông cốt thép 3 tầng, xây dựng năm 2015 có diện tích sàn xây dựng 311,1 m2. Giá khởi điểm: 8.238.056.000,đ (Tám tỷ hai trăm ba mươi tám triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng).
2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Căn cứ theo khoản 4 điều 56 luật Đấu giá tài sản năm 2016, các tổ chức cần đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
3. Thời gian nộp hồ sơ
 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo, trong giờ hành chính.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được cơ quan thi hành án lựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (gần Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng).
Mọi vấn đề xin liên hệ ông Chu Thanh Hà – Chấp hành viên, số điện thoại: 0916.933.963.

 
Các tin đã đưa ngày: