Sign In

UBND huyện Bảo Lâm - Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện với UBND các xã, Thị trấn trong công tác THADS

13/01/2022

UBND huyện Bảo Lâm - Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai  công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện với UBND các xã, Thị trấn trong công tác THADS
          Ngày 12/01/2022, UBND huyện Bảo Lâm - Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai  công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện với UBND các xã, Thị trấn trong công tác THADS.
       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và  đ/c Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đ/c Mã Gia Hãnh Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS; Đ/c Anh Văn An- Phó chủ tịch HĐND huyện và đại diện một số các phòng thuộc Cục THADS tỉnh; Đại diện lãnh đạo của các cơ quan khối nội chính huyện.
- Về kết quả đạt được trong năm 2021:
+ Kết quả thi hành án theo việc:
Tổng số việc phải thi hành là: 195 việc, năm trước chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) 17 việc, số thụ lý mới 178 việc, uỷ thác 01 việc, số việc có điều kiện thi hành 180 việc; Số giải quyết xong 178 việc; Đang thi hành 02 việc; Tỷ lệ giải quyết xong/có điều kiện thi hành 178/180 việc, đạt 98,89%,vượt chỉ tiêu được Cục giao 7,89%.
+ Kết quả thi hành án theo giá trị:
Tổng số phải thi hành: 1.207.889.000đ; năm trước chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) 241.655.000đ, thụ lý mới 966.234.000đ; Số có điều kiện thi hành 795.111.000đ; Số thi hành xong 716.809.000đ (Trong đó: Đình chỉ 1.917.000đ, Giảm nghĩa vụ thi hành án 2.672.000đ); Đang thi hành 73.713.000đ; Tỷ lệ giải quyết xong/có điều kiện là 721.398.000đ/795.111.000đ đạt 90,73%, vượt chỉ tiêu Cục giao 29,73%.
- Về Chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022: Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, Phấn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó 02 chỉ tiêu cốt lõi Việc và tiền: Việc đạt tử 95 % trở lên; Tiền đạt từ 65% trở lên. Giảm việc chuyển kỳ sau thấp hơn so với năm 2021 chuyển năm 2022.
 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp
Với sự chứng kiến của Đ/c Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và  đ/c Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đ/c Mã Gia Hãnh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS; Đ/c Anh Văn An- Phó chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo phòng TCCB Cục THADS tỉnh cùng Đại diện lãnh đạo của các cơ quan khối nội chính huyện;
        Đ/c Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Bảo Lâm và Chủ tịch UBND các xã, Thị Trấn đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện và UBND 13 xã, Thị trấn trong công tác phối hợp THADS, để góp phần tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS giữa Chi cục THADS huyện và chính quyền cơ sở trong hoạt động THADS tại địa phương.
 

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Đinh Văn Vị - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh và đ/c Mã Gia Hãnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà tập thể Chi cục THADS huyện Bảo lâm đã đạt được trong năm 2021. Đề nghị Chi cục THADS huyện quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới:
 1) Bám sát chương trình công tác của địa phương, Kế hoạch công tác của Cục THADS và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 2) Tiếp tục phát huy tốt vai trò của thường trực Ban Chỉ đạo THADS trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo, giải quyết những vụ việc có giá trị thi hành lớn, có tính chất phức tạp, khó thi hành và những vụ việc có ảnh hưởng trật tự xã hội tại địa phương.
3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, không để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 4) Đề nghị toàn thể công chức, người lao động  tập trung sức lực, trí tuệ, không ngừng trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 
        Bế mạc Hội nghị, đ/c Mã Gia Hãnh - Phó bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo THADS ghi nhận những ý kiến đánh giá của đồng chí Đinh Văn Vị - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng thời phát biểu định hướng, chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn, phấn đấu đưa công tác THADS ngày càng đóng góp hiệu lực,  hiệu quả, thực chất vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.
                                          Nông Văn Huy - Chi cục THADS huyện Bảo Lâm.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: