Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng Kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

08/04/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng Kiểm tra công tác  thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
            Thực hiện Quyết định việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng số 240/QĐ-CTHADS ngày 28/3/2022 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngày 06/4/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp toàn diện công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
            Sau khi công bố Quyết định kiểm tra với các nội dung : kiểm tra công tác nghiệp vụ Thi hành án dân sự, tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, sổ sách thi hành án, bảo quản xử lý vật chứng, kế toán ngiệp vụ và sử dụng biên lai, Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/10/2021 đến thời điểm kiểm tra.

            Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã có sơ bộ kết luận nội dung kiểm tra. Đồng chí Trưởng đoàn Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng yêu cầu Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị, và  biểu dương những mặt mà  đơn vị đạt được. Những  vẫn đề cần làm rõ đã có sự trao đổi để làm rõ các mặt kiểm tra, nhưng vẫn chưa chú trọng công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính, cần nghiêm túc, bám sát kế hoạch công tác năm. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy địa phương, UBND xã, thị trấn.
 
            Trưởng đoàn  cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Thủ trưởng đơn vị cần kiên quyết, sâu sát và quyết liệt hơn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tập trung rà soát xác minh, phân loại án chính xác; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động trong đơn vị; tiếp tục phát huy, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong công tác THADS; thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã được ban hành đặc biệt là Quy chế phối hợp với UBND các xã, thị trấn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê và các chế độ báo cáo theo định kỳ…
        Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục, đồng chí Bàn Xuân hùng – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hà Quảng thay mặt đơn vị xin hứa sẽ khắc phục ngay những thiếu xót, tồn tại và tiếp tục tập trung tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc phát sinh tại địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Thị Tuyền.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: