Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng giao đất rừng phòng hộ

24/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng giao đất rừng phòng hộ
Sáng ngày 22/01/2024 tại xóm Đồng Mây, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng tiến hành giao đất rừng phòng hộ theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Theo Quyết định thi hành án số 08/QĐ-CCTHADS ngày 24/10/2023, ông Mồng Lăng Lớn, địa chỉ: xóm Giang Lâm, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phải trả lại diện tích đất 12.660,1m2 (= 1,266ha) tại thửa đất số 526, tờ bản đồ số 1, trong tổng diện tích 27.348m2 là đất rừng phòng hộ cho bà Hoàng Thị Vấn, địa chỉ: xóm Đồng Mây, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng quản lý và sử dụng.
 

Chi cục Thi hành án dân sự đã tiến hành đo đạc, xác minh mốc giới, giáp danh diện tích đất tranh chấp trên với sự tham gia của UBND xã Lương Can, huyện Hà Quảng; UBND xã Trương Lương, huyện Hòa An; các cơ quan chuyên môn của hai huyện; sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng và các bên liên quan. Quá trình thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.
Chi cục THADS huyện Hà Quảng
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: