Sign In

Đoàn Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình

26/05/2017

Đoàn Kiểm sát – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện  Nguyên Bình

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-VKSND-P11 ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, trong hai ngày 25 và 26 tháng 05 năm 2017, Đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng do đồng chí Lục Văn Phách  - Trưởng phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình. Tham dự có các đồng chí Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiẻm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình.
      Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Chi cục trưởng, thay mặt Lãnh đạo Chi cục báo cáo kết qua công tác Thi hành án dân sự, hành chính của Chi cục từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/4/2017; việc thực hiện Kiến nghị số số 55/KN-KSTHADS ngày 28/07/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình.


 

 

 

Trên cơ sở kiểm sát thực tế tại Chi cục, đồng chí Lục Văn Phách đánh giá cao  công tác chuẩn bị của Chi cục, những nỗ lực, cố gắng mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua (từ 01/10/2015 đến 30/04/2017); những tồn tại, hạn chế theo Kiến nghị số 55/KN-KSTHADS ngày 28/07/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình đã được Chi cục THADS huyện Nguyên Bình khắc phục kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật; Đồng thời đề nghị Chi cục phát huy những mặt tích cực trong thực hiện nhiệm vụ mà đơn vị đã đạt được, hạn chế thấp nhất những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Hà Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát, khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Nông Đức Duy –  Chi cục THADS huyện Nguyên Bình

Các tin đã đưa ngày: