Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự và phát động thi đua năm 2018

17/01/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự và phát động thi đua năm 2018
         Nhằm đánh giá kết quả công tác và hoạt động quản lý, điều hành và phát huy những  thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 của đơn vị. Ngày 12/01/2018 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự và phát động phong trào thi đua năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lâm Thanh Nghị - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa.

         Hội nghị đã nghe và thảo luận đối với các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2018; Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Chấp hành viên năm 2018; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công khai tình hình thu - chi tài chính ngân sách Nhà nước năm 2017;
         Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất nhận định: Năm 2017, công chức, người lao động trong đơn vị đều đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Kế hoạch công tác năm 2017 đề ra; trong năm đơn vị đã phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác do Cục, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
        Công tác xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, nội bộ đoàn kết, công chức, người lao động Chi cục chấp hành tốt các Nội quy cơ quan, Quy chế của Ngành và các quy định của pháp luật.
         Tại Hội nghị, các công chức, người lao động đã sôi nổi thảo luận, tham gia xây dựng đóng góp các ý kiến đối với những nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mà Lãnh đạo Chi cục cần quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
         Phát biểu tại Hội nghị ông Lâm Thanh Nghị - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự trong năm 2017 đồng thời yêu cầu công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động, tạo sức mạnh bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 cùng nhau xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 
 
         Thay mặt lãnh đạo Chi cục, đồng chí Vi Thanh Ái - Phó Chi cục trưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2018 đến toàn thể công chức, người lao động, qua phát động phong trào thi đua tập thể lãnh  đạo Chi cục cùng toàn thể công chức, người lao động đã biểu quyết, nhất trí thông qua các chỉ tiêu thi đua năm 2018, thể hiện sự tập trung thống nhất của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phục Hòa cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao./.
 
                                           Bế Cường - Chi cục THADS huyện Phục Hòa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: