Sign In

Ban pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục THADS huyện Hạ Lang

30/05/2017

Ban pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục THADS huyện Hạ Lang

          Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát, Ban pháp chế HĐND huyện Hạ Lang do đồng chí Hoàng Minh Thư - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Hạ Lang làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2017 đối với Chi cục THADS huyện Hạ Lang; tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự;
 

          Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Văn Hưởng - Phó Chi cục trưởng thay mặt Lãnh đạo Chi cục báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 của Chi cục THADS huyện Hạ Lang.
          Sau khi nghe đơn vị báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã đánh giá, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng hợp những ý kiến của các thành viên, đồng chí Nguyễn Văn Huấn - Chi cục trưởng thay mặt đơn vị đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan và thông báo kết quả thi hành án dân sự, hành chính 8 tháng năm 2017 và đề xuất, kiến nghị Đoàn giám sát một số nội dung.
          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Thư đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang, đơn vị đã xây dựng báo cáo đầy đủ, chi tiết, phản ánh toàn diện các mặt công tác của đơn vị và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho Đoàn giám sát đến làm việc. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể công chức, người lao động đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được Cục Thi hành án dân sự giao: về việc đạt 77%, tiền đạt 41%; tổ chức bộ máy Lãnh đạo được kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường..., tuy nhiên kết quả thi hành dân sự còn chưa đạt chỉ tiêu được Cục trưởng giao (về việc thiếu 8%, tiền thiếu 14%), số lượng việc, tiền chuyển kỳ sau còn nhiều. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Lãnh đạo đơn vị cần đề ra nhiều giải pháp, biện pháp, tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, rà soát phối hợp với các cơ quan liên quan xét miễn, giảm khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước đối với người phải thi hành khi có đủ điều kiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao, trú trọng và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan liên quan.... 
 
 
          Thay mặt cho đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Huấn tiếp thu ý kiến Kết luận của Đoàn giám sát, trong thời gian tới mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong công tác thi hành án dân sự./.
 
                                          Chi cục THADS huyện Hạ Lang

Các tin đã đưa ngày: