Sign In

Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/05/2020

Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang nhiệm kỳ 2020 - 2025
        Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/HU ngày 09/7/2019 của Huyện ủy Hạ Lang về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 16/01/2020 của Huyện ủy Hạ Lang hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Lang, ngày 11 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   
        Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020, phướng hướng nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số văn bản trình tại Đại hội, tiến hành thảo luận, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và thống nhát mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu cụ thể:
        1) 100% Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ các cấp và Chi bộ được triển khai, quán triệt kịp thời;
        2) 100% đảng viên, công chức và người lao động được giáo dục tư tưởng, nghiên cứu học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
        3) Hàng năm đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" trở lên, 70% đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; Chi bộ đạt danh hiệu " Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên;
        4) Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp mới 01 đảng viên trở lên;
Tại Đại hội tiên hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020  - 2025, kết quả Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Huấn – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án giữ chức danh Bí thư Chi bộ, bầu đồng chí Nông Văn Hưởng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

        Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI./.
 
                                                                 Lục Hảo - CCTHADS Hạ Lang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: