Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2021

15/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2021
          Chiều ngày 14/01/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021.
          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, có sự tham gia của lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục THADS tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa Án, Viện Kiểm Sát, Công An huyện  cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
          Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục đã trình bày các Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; Quyết định ban hành kế hoạch công tác năm 2021, Quyết định về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 cho các Chấp hành viên thuộc Chi cục.
          Năm 2020, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng đều, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể công chức người lao động trong đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định thi hành xong về việc là 139, giảm 08 việc (giảm 5,75%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100% (tăng 1%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 10% chỉ tiêu của Cục giao. Số tiền thi hành xong là: 878.617.000,đ giảm 231.679.000,đ  (giảm 26,4%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt tỉ lệ 100% (tăng 1%) so vớ cùng kỳ năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Cục giao là 70%. Với kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh trật tựu trên địa bàn huyện Hà Quảng.
 
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi cục đạt được trong năm 2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Năm 2021 đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương lao động, thực hiện tốt hơn nữa lề lối tác phong làm việc; tập trung giải quyết án đặc biệt là những án khó thi hành kéo dài, thay đổi phương thức làm việc của các Chấp hành viên, thư ký, Thẩm tra viên và các bộ phận; phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được cấp trên giao.
 
          Thay mặt đơn vị đồng chí Bàn Xuân Hùng – Chi cục trưởng xin được nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Cục THADS và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhất là những giải pháp mới mang tính đột phá. Tập trung sức lực trí tuệ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nỗ lực phấn đấu để công tác Thi hành án dân sự ngày càng đóng góp hiệu quả trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của huyện nhà./.
 
                Nguyễn Thị Tuyền – Chi cục THADS huyện Hà Quảng

Các tin đã đưa ngày: