Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2021

18/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2021
Ngày 14/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương có ông Vũ Văn Đệ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng; đến dự Hội nghị còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS, lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Cao Bằng.
Đ/c Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm 2020, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thi hành án dân sự, đồng thời, tích cực triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, nhất là những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID - 19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự phối kết hợp tốt, ngày càng hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành có liên quan, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố, kết thúc năm công tác 2020, kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao (Về việc đạt 94,42%, về tiền đạt 72,45%; vượt 8,42% về việc và 21,45% về tiền).
Với những kết quả đạt được, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng là một trong những đơn vị có kết quả thi hành án cao trong toàn tỉnh, được Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng xếp hạng Xuất sắc (Hạng A) và được Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp” đối với đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.
Phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, từng bước nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố, đảm bảo công tác THADS ngày càng thực chất, bền vững, năm 2021 Chi cục THADS thành phố Cao Bằng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy và chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS trên địa bàn; (ii) Đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được giao, đảm bảo kết quả công tác THADS hành chính năm 2021 ổn định, thực chất. (iii) Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự. (iv) Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối, kết hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các phường, xã và các quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác THADS...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS thay mặt Lãnh đạo Cục THADS ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Cao Bằng trong năm 2020, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản, ý kiến chỉ đạo về công tác Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Cao Bằng;  nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc; chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn nữa các mặt công tác của đơn vị, tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc tham nhũng, tín dụng ngân hàng… Tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành có liên quan; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục duy trì sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, duy trì và thực hiện tốt hơn nữa lề lối, tác phong, phương thức làm việc của Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức và người lao động trong đơn vị; Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, giải quyết án ngay từ đầu năm, tránh để tình trạng án tồn đọng, kéo dài, việc triển khai nhiệm vụ phải bám sát vào thực tế, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra…
 
 Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS đã đạt được trong năm 2020, những kết quả đó đã góp phần bảo đảm thực thi pháp luật, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mong muốn trong thời gian tới Chi cục THADS tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố.
Đ/c Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS thay mặt đơn vị tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo Ủy ban nhân dân trong thời gian vừa qua và khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị duy trì sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao./.
Thùy Mai - Chi cục THADS Thành phố.

Các tin đã đưa ngày: