Sign In

UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019

21/12/2018

UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019
       Chiều ngày 19/12/2018, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, UBND 13 huyện, thành phố, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, toàn thể công chức các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng.
Đ/c Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
        Theo báo cáo, năm 2018, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành bộ chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; trong đó đặc biệt đã hoàn thành vượt cả 4 chỉ tiêu về việc và tiền, cụ thể: về việc, đã giải quyết xong 2.153 việc/2.197 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 98% (vượt 24.5%); về tiền, đã giải quyết xong 25 tỷ 195 triệu 439 nghìn đồng/32 tỷ 377 triệu 559 nghìn đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 77.82% (vượt 44.32%); giảm tồn về việc đạt 65% (vượt 60.5%); giảm tồn về tiền đạt 22% (vượt 17.5%). Theo thống kê, toàn tỉnh có Cục và 11/13 đơn vị[1] hoàn thành cả 4 chỉ tiêu về việc, về tiền do Cục THADS tỉnh giao[2]; 01/13 đơn vị hoàn thành 3/4 chỉ tiêu[3]; 01/13 đơn vị hoàn thành 2/4 chỉ tiêu[4]. Một số đơn vị có kết quả xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao kết quả chung của Ngành như: Hòa An, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Bảo Lâm, Thông Nông (thi hành xong 100% về việc và tiền, giảm tồn 100% số việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau)Về tỷ lệ, năm 2018 các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng là 1 trong 5 tỉnh có kết quả cao nhất toàn quốc: về việc đứng thứ 2, về tiền đứng thứ 5 trong tổng số 63 tỉnh, thành của cả nuớc, được Tổng cục THADS xếp loại A và được suy tôn tặng Cờ thi đua Chính phủ. Uy tín, hình ảnh của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội tiếp tục được khẳng định và đánh giá tốt hơn.
         Bên cạnh đó, các mặt công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: (i) Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể; công tác phối hợp trong thi hành án ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; (ii) Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động từ Cục đến các Chi cục tiếp tục được tăng cường; (iii) Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện, phục vụ tốt hơn công tác của Ngành; (vi) Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm.
        Tại Hội nghị, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Cao Bằng và một số cơ quan liên quan đã phát biểu, trình bày các tham luận về tình hình, kết quả trong công tác phối hợp với cơ quan THADS, công tác chỉ đạo phối hợp trong giải quyết các vụ việc phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc....
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp của ngành Tư pháp nói chung và công tác THADS, hành chính nói riêng. Đồng chí đặc biệt ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà các cơ quan THADS tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.
        Đồng chí yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành án, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung nguồn lực thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành án hành chính. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng Ngành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng, thay mặt lãnh đạo Cục THADS và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, các Ngành, UBND các huyện và khẳng định trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ngành THADS sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhất là những giải pháp mới, mang tính đột phá; Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, chính quyền và các Ban, Ngành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Ngành đồng thời đóng góp hiệu quả, thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Tỉnh nhà.
Đ/c Đặng Văn Huy - Cục trưởng THADS phát biểu tại hội nghị
        Nhân dịp này, Cục THADS đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các đơn trực thuộc. Đồng thời, tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục THADS và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao  Bằng.
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

         Một số hình ảnh của Hội nghị​:
   
   
   
 
Văn phòng Cục THADS tỉnh Cao Bằng
 
[1] Các Chi cục: Hòa An, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông.
[2] 04 chỉ tiêu: thi hành xong về việc; thi hành xong về tiền; giảm việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau.
[3] Chi cục Thành phố không hoàn thành chỉ tiêu giảm tồn về tiền
[4] Chi cục Hà Quảng không hoàn thành 02 chỉ tiêu giảm tồn về việc và tiền.

Các tin đã đưa ngày: