Sign In

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024

10/08/2019

Đại hội Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024
        Ngày 09/8/2019, Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh Cao Bằng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Anh Giáp - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Cao Bằng, các đồng chí lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể Hội viên Chi hội Luật gia Cục THADS.
 
        Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết công tác của Chi hội nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi hội Luật gia Cục THADS nhiệm kỳ 2013-2018.
 

        Tại Đại hội các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi hội Luật gia Cục THADS nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hộ trân trọng, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi ủy, của Thường trực Hội Luật gia tỉnh; 
        Đại hội đã thống nhất Quyết nghị như sau, 
QUYẾT ĐỊNH:
1. Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm ký 2013-2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019-2024
2. Mục tiêu phấn đấu cụ thể:
        - 100% cán bộ, hội viên thường xuyên được giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
        - Thực hiện nghiêm túc các quy định Điệu lệ Hội luật gia Việt Nam và hướng dẫn của Hội cấp trên, Nghị quyết của Đại hội đã đề ra; thu nộp hội phí đầy đủ đúng quy định;
        - Vận động cán bộ, công chức tự nguyện tham gia tổ chức Hội, đưa Chi hội ngày càng phát triển các số lượng và chất lượng. Phấn đấy 50% trở lên cán bộ, công chức có đủ tiểu chuẩn, điều kiện trở thành hội viên của Chi hội Luật gia;
        - Xây dựng chương trình hoạt động cho toàn khóa, từng năm phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của tổ chức Hội, cụ thể: xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và các hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân;
        - Triển khai đúng, đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của Hội cấp trên;
        - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. 100% hội viên đăng ký thi đua khen thưởng, phấn đấu hàng năm Chi hội, hội viên được Hội cấp trên khen thưởng; 25% Hội viên trong công tác chuyên môn đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 15% Hội viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sơ trở lên.
3. Đại hội đã bầu ra 02 đồng chí đủ tiêu chuẩn và BCH Chi hội Luật gia Cục THADS nhiệm kỳ 2019-20124.
4. Đại hội bầu ra 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Luật gia tỉnh Cao Bằng nhiệm ký 2019-2024.
5. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm ký 2019-2024 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế  hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.
Đ/c Mai Anh Giáp - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024
VP.

Các tin đã đưa ngày: