Sign In

Công tác kiểm sát trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

01/11/2020

Công tác kiểm sát trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự
Nhằm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các bản án, quyết định của Toà án, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân trên địa bàn. Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 27/10/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.
         
 

          Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm có đồng chí Hoàng Lương Bộ - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Trưởng, phó phòng kiểm sát thi hành án, kiểm sát viên. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng có đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán Nghiệp vụ, Thủ kho. Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Lương Bộ - Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp công bố Quyết định số 2057/QĐ - VKSCB - P8 ngày 06/10/2020 và Kế hoạch số 2058/KH - VKSCB - P8 ngày 06/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc “Kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng”.
Đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của Cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
Trên cơ sở Báo cáo của Cục Thi hành án dân sư tỉnh Cao Bằng, đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đối với các nội dung: kiểm sát hồ sơ, sổ sách thi hành án; kiểm sát việc chuyển giao, tiếp nhận vật chứng, việc bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; kiểm sát việc chưa có điều kiện thi hành án; kiểm sát việc thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án, việc ủy thác thi hành án; kiểm sát việc theo dõi thi hành án hành chính…
Qua kết quả công tác kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kết luận sơ bộ, ghi nhận những thành tích mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã đạt được, đồng thời chỉ ra các vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án, từ đó kiến nghị các biện pháp khắc. Qua đó Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án có ý kiến phát biểu, làm rõ các nội dung trong kết luận và thống nhất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Thi hanh án dân sự trong thời gian tới
            Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, đồng chí Đoàn Thị Hạ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã phát biểu, tiếp thu những nội dung theo kết luận của đoàn kiểm sát và đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án nghiêm túc khắc phục những sai sót, vi phạm, đảm bảo tốt hơn nữa việc thực hiện các trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực, thực chất, bền vững hoạt động thi hành án góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn./.
Nguyễn Văn Tuấn - Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA.

Các tin đã đưa ngày: