Sign In

Cục Thi hành án dân sự giúp đỡ xã Đại Tiến, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới

29/12/2023

Cục Thi hành án dân sự giúp đỡ xã Đại Tiến, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới
Thực hiện Quyết định định số 1177/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Cao Bằng được phân công giúp đỡ xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới.
Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, Cục THADS tỉnh phối hợp với TAND tỉnh thành lập tổ công tác thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình về nhu cầu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Đại Tiến, trao đổi về nội dung, giải pháp thực hiện việc hỗ trợ, giúp đỡ xã trong phạm vi điều kiện của các đơn vị.
Trên cơ sở nhu cầu của xã, trong năm 2023 Cục THADS tỉnh và TAND tỉnh đã hỗ trợ xã Đại Tiến thực hiện tiêu chí về đường giao thông nông thôn[1], TAND huyện Hòa An hỗ trợ tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm[2].
 

Ngày 26/12/2023, đoàn công tác đã tổ chức nghiệm thu công trình giao thông nông thôn (đường nội đồng với tổng chiều dài 425 m) được xây bằng kinh phí tài trợ của các đơn vị và ngày công của nhân dân đóng góp. Cụ thể: Cục THADS tỉnh và TAND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng giao thông nông thôn nội đồng với tổng số tiền 110 triệu (Cục THADS tỉnh hỗ trợ 50 triệu; TAND tỉnh hỗ trợ 60 triệu; TAND huyện Hòa An hỗ trợ kinh phí xây dựng 12 nhà vệ sinh tự tiêu với số tiền 30 triệu. Số kinh phí hỗ trợ của các đơn vị tuy không quá lớn nhưng cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia của tập thể công chức, người lao động của các đơn vị được phân công hỗ trợ.
 
Các công trình được xây dựng khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ được nhu cầu đi lại của nhân dân, qua đó góp phần thúc đấy phát triển sản xuất, kinh tế. Năm 2024, Cục THADS tỉnh, TAND tỉnh và TAND huyện Hòa An sẽ tiếp tục đồng hành với xã Đại Tiến, huyện Hòa An để hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cao

[1] Xã Đại Tiến cần nhựa hóa hoặc bê tông hóa thêm 2,65 km và cần cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm tối thiểu 0,38 km.
[2] Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 195 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: