Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa CCTHADS huyện với UBND các xã, thị trấn trong công tác THADS

11/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa CCTHADS huyện với UBND các xã, thị trấn trong công tác THADS
Chiều ngày 09/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Hòa An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa CCTHADS huyện với UBND các xã, thị trấn trong công tác THADS.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Huyện ủy có đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó bí thư thường trực Huyện ủy huyện Hòa An; có sự tham gia của lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan, đại diện lãnh đạo 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. 
Hội nghị diễn ra trang trọng với 03 nội dung chính như sau:
* Thực hiện công tác tổ chức cán bộ
Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Cục, Đ/c Nguyễn Cao Bắc – Phó Chánh văn phòng Cục THADS đã công bố Quyết định số 950/QĐ-CTHADS về việc điều động, bổ nhiệm ông Lương Thanh Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thạch An giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hòa An kể từ ngày 05/10/2021. Đ/c Nông Tiến Dũng – Phó Cục trưởng Cục THADS lên tặng hoa, trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Lương Thanh Bằng.
Đ/c Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đ/c Lương Thanh Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đ/c Lương Thanh Bằng trân trọng cảm ơn đ/c lãnh đạo Cục THADS và các đ/c lãnh đạo thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện đã dành sự tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hòa An. Đồng chí xin hứa làm tốt công tác tham mưu cho Chi cục trưởng trong công tác chỉ đạo điều hành đơn vị, thực hiện tốt công tác chuyên môn và các công tác khi được giao phân công; giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết nội bộ, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, quyết tâm hàng năm thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và các chỉ tiêu của ngành giao.
 
* Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2022
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An, đồng chí Lương Thanh Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hòa An thông qua báo cáo Kết quả công tác THADS 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Qua báo cáo cho thấy: 
Năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện Hòa An còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hòa An cùng với sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị huyện Hòa An, công tác THADS đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn, kết quả công tác thi hành án phản ánh đúng thực chất, đạt 2/2 chỉ tiêu được giao (về việc đạt 98,48%; về tiền đạt 86,00%, vượt 10,48% về việc và vượt 33% về tiền so với chỉ tiêu được Cục giao)
Với những kết quả đã đạt được, tập thể đơn vị được Cục THADS tỉnh xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Hạng A); 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 16 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. 
 

        Sau khi nghe các văn bản trình bày tại Hội nghị, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận và đưa ra một số nội dung nhằm đẩy mạnh và nâng cao kết quả công tác THADS trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS thay mặt Lãnh đạo Cục THADS ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Hòa An trong năm 2021. Đề nghị Chi cục THADS huyện quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
- Tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động THADS. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị.
- Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Chấp hành viên, công chức theo hướng sâu sát, cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thiện hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.
- Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự, tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành hữu quan, đặc biệt là với các cơ quan khối Nội chính nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
 

Đ/c Nông Tiến Dũng – Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

* Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác THADS
Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thuận - Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hòa An, đ/c Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS và lãnh đạo các cơ quan trong khối Nội chính đã chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS huyện Hòa An và UBND 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác THADS.
Quy chế phối hợp được ký kết , đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của địa phương sẽ góp phần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chi cục THADS và chính quyền cơ sở trong hoạt động THADS.
Đ/c Nguyễn Văn Thuận – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
        Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS huyện Hòa An đã đạt được trong năm 2021, những kết quả đó tích cực góp phần bảo đảm thực thi pháp luật, khẳng định sức mạnh thể chế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mong muốn trong thời gian tới Chi cục THADS tiếp tục phát huy, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và lãnh đạo CCTHADS huyện Hòa An ký kết Quy chế phối hợp
 
          Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nông Chí Báu - Chi cục trưởng, thay mặt đơn vị tiếp thu và chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính; các đại biểu đến dự góp phần cho thành công của Hội nghị, đồng thời kính mong các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan ban ngành hữu quan, trong thời gian tới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp để công tác thi hành án dân sự của huyện có những chuyển biến tích cực, và xin hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị duy trì sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao./.
 
                                                         Vũ Hà Ly – Chi cục THADS huyện Hòa An.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: