Sign In

Tăng cường kiểm tra công tác thi hành án dân sự

09/05/2019

Tăng cường kiểm tra công tác thi hành án dân sự
Nhằm tăng cường kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sau chuyến công tác tại huyện Bảo Lâm, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Văn Huy – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bảo Lạc.
 
Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp toàn diện công tác thi hành án dân sự (từ  ngày 01/10/2018 đến thời điểm kiểm tra) đối với đơn vị Bảo Lạc, nội dung kiểm tra gồm: công tác hành chính - văn phòng; hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chi cục; công tác nghiệp vụ THADS; việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức và báo cáo thống kê THADS; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy trình tiếp công dân…
Tính đến thời điểm kiểm tra, Chi cục THADS huyện Bảo Lạc đã thụ lý 93 việc, giảm 9 việc (9%), tương ứng với số tiền 853.152.000 đồng, giảm 60.434.000 đồng (7%) so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 73 việc (chiếm 79% tổng số việc phải thi hành), tương ứng với 498.660.000 đồng (chiếm 58% tổng số tiền phải thi hành). Kết quả thi hành xong 62 việc, đạt tỷ lệ 84,93% giảm 0,95% so với cùng kỳ năm 2018; về giá trị tiền thi hành xong 349,020.000 đồng, đạt tỷ lệ 69,99% giảm 20,61% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi thẳng thắn, đề nghị Chấp hành viên đơn vị giải trình về những sai sót, vi phạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có những hướng dẫn cụ thể yêu cầu đơn vị khắc phục.

   
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, người lao động trong đơn vị. Trong những năm qua, Chi cục THADS huyện Bảo Lạc đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đồng chí Cục trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị đơn vị cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục ngay trong thời gian tới. Đồng thời, khích lệ đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nghiêm túc thực hiện kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần đoàn kết góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao.
Văn phòng Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: