Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2019

24/07/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2019
        Sáng ngày 19/7/2019, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2019. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, Thư ký thi hành án Cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án của các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì Hội nghị.
 
        Tại Hội nghị, đồng chí Bàn Xuân Hùng - Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2019. Qua báo cáo cho thấy, số việc và tiền thi hành xong của toàn tỉnh đều cao hơn cùng kỳ năm 2018. Về việc, tổng số thụ lý là 2.421 việc, đã thi hành xong 1.654 việc/1.919 việc có điều kiện giải quyết (tăng 120 việc = 7.8% so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 96.19% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 11.19%); về tiền, tổng số thụ lý là 79 tỷ 171 triệu 004 nghìn đồng, đã thi hành xong 24 tỷ 559 triệu 056 nghìn đồng/34 tỷ 232 triệu 060 nghìn đồng có điều kiện thi hành (tăng 5 tỷ 668 triệu 400 nghìn đồng = 30% so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 71.74% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 36.74%).  Theo thống kê, toàn tỉnh có 09/14 đơn vị[1] hoàn thành cả 2 chỉ tiêu; 02/14 đơn vị[2] hoàn thành chỉ tiêu về tiền và 01 đơn vị[3] chưa hoàn thành chỉ tiêu nào.
Các mặt công tác được duy trì thực hiện tốt, cụ thể: (i) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng. Cục luôn theo sát các đơn vị trong việc nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc mới thụ lý. Đối với các đơn vị có án lớn và phức tạp như Chi cục Thành phố, Hòa An Cục thật sự trở thành chỗ dựa cho các đơn vị thông qua việc bám sát tiến độ thi hành, chỉ đạo trực tiếp, phối hợp với các đơn vị, kiên quyết áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để giải quyết án. Do vậy, kết quả tại 02 đơn vị trên đã có sự chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2018; (ii) Công tác kiểm tra được thực hiện tốt theo đúng quy trình. Đặc biệt Cục đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện kiểm tra tại các đơn vị, Thông qua công tác kiểm tra phối hợp, những tồn tại, hạn chế đã được trao đỏi và khắc phục, từ đó nâng cao nhận thức của các Chấp hành viên về việc thực hiện công tác phối hợp và tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành án; (iii) Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện, đặc biệt là trong công tác đào tạo bồi dưỡng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm; (iv) Công tác văn phòng được duy trì thực hiện thường xuyên; (v) Công tác xây dựng thể chế tiếp tục được thực hiện, Cục đã thành lập tổ soạn thảo xây dựng Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường nhằm dẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác THADS.
 
        Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Phòng Chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc cũng đã phát biểu ý kiến, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, tiến độ giải quyết công việc và trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện. Hội nghị đã tập trung thảo luận, tìm ra nguyên nhân, giải pháp giải quyết, nâng cao kết quả thi hành án.
        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự  toàn Ngành đạt được trong 9 tháng năm 2019, biểu dương các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả cao, bền vững, góp phần nâng cao kết quả toàn Ngành. Đồng chí Cục trưởng đề nghị trong những tháng còn lại của năm công tác, toàn Ngành cần tiếp tục duy trì, thực hiện tốt kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; tăng cường, quyết liệt, tập trung, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
 
        Với sự lãnh chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục cùng sự nỗ lực của toàn thể công chức tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, sự đồng thuận của các cấp, ngành liên quan, trong những tháng cuối của năm công tác 2019, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ phát huy thành tích đã đạt được và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng Cục Thi hành án dân sự giao.
Quỳnh Mai.

[1] Hòa An, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa, Thạch An, Bảo Lạc, Thông Nông.
[2] Hà Quảng, Bảo Lâm.
[3] Cục THADS. 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: