Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thành công Đại hội Lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).

04/06/2020

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thành công Đại hội  Lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).
Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đoàn Văn Tiếng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 

Chỉ đạo Đại hội và phát biểu ý kiến, đồng chí Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Đảng bộ Cục Thi hành án án dân sự tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đảng bộ và Ban chấp hành Đảng bộ Cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần III (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Nghị quyết Trung ương IV, Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch cũng như hướng dẫn của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy, Bộ Tư pháp, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, Khóa XI, XII góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và phương thức lãnh đạo. 
Đảng ủy và các đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương được Đảng ủy Cục Thi hành án dân sư tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc đổi mới phương thức sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành một nội dung chính của các đợt sinh hoạt Chi bộ, đồng thời, Đảng uỷ luôn chủ động trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thường xuyên giáo dục, quán triệt đảng viên, người lao động của cơ quan tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng đã đề ra,  góp phần xây dựng Đảng bộ thành một tập thể đoàn kết thống nhất.
Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo hướng sâu sát, quyết liệt, toàn diện, rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nên kết quả thi hành án trong nhiệm kỳ qua, từ năm 2015 đến 2019 đã luôn đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Đồng chí Đoàn Thị Biên rất vui mừng và mong muốn Đảng bộ Cục Thi hành án án dân sự tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất và phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức dân chủ, sáng suốt để bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ IV (2020-2025) chất lượng, đảm bảo lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025


 
Kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khóa IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 07 đồng chí. Đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
Được sự tín nhiệm của Đảng viên Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Bùi Đăng Thủy, được bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
Các tin đã đưa ngày: